XC-Sjælland


Hvad er hanggliding?

Hanggliding Bassano

Hanggliding er det tætteste man kommer på at flyve som en fugl.

En hangglider er et vægtskiftestyret fly. Det vil sige, at piloten er ophængt i dragens tyngdepunkt. Ved at gribe fat i styrebøljen kan piloten flytte sin vægt frem, tilbage og til siderne – og dermed styre flyet.

 

De fleste hangglider-piloter flyver udelukkende på naturens kræfter, og bruger termikken til at holde sig i luften. De dygtigste piloter kan flyve mange timer og meget lange stræk – f.eks. til Kalundborg, Vordingborg eller Vestsjælland.

I XC-Sjælland flyver vi primært optræk, hvor piloten bliver trukket i luften, men man kan også flyve på de danske skrænter eller i bjerge i f.eks. Sydeuropa.

Klubdrage
Hangglider flyver med ørne

At flyve i bjergene er utrolig smukt. Det er samtidig let at finde termik, og man kan nemt flyve i timevis. Et godt sted at flyve er eksempelvis i Greifenburg i Østrig.


Det er også muligt at flyve med motor, det foregår mest på rolige aften- eller morgenstunder. Det mulighed for en masse ubeskrivelige oplevelser. Du kan flyve helt ned til jorden over land, flyve rundt om skove og søer, eller flyve højt rundt om eller over skyerne, eller flyve ræs med bilerne langs landevejene.

Nordkysten

Hvem kan flyve?

Der stilles ikke de store krav for at komme igang med at flyve. Et sundt helbred, psykisk stabil, og en god kondition. Det er ikke tilladt at flyve hvis man er påvirket af medicin eller alkohol. Man skal være fyldt 15 år. Er man ikke fyldt 18 år, skal man have sine forældres eller værges tilladelse.

 

 

Hvor lang tid tager det at lære?

Det er meget forskelligt. Vejret spiller en stor rolle. En sæson kan være perfekt næsten hver weekend, en anden sæson er præget af regn og for lidt eller for meget vind.

Er man heldig med vejret og har masser af tid til rådighed, så kan det læres på et halvt år, men gennemsnittet for uddannelsen til selvstændig pilot er ca. 2 år.

 

 

Prøvedag 

Normalt starter man med at aftale en prøve dag, hvor man kommer med ud og ser, hvad det går ud på. Man får mulighed for at prøve nogle af grundøvelserne og kan på den måde danne sig et indtryk af, om det er noget, man vil fortsætte med. Deltagelse i en prøvedag koster 500 kr. og indbefatter ét års medlemskab af DHPU. Hvis man beslutter sig at melde sig ind i XC-Sjælland, modregnes de 500 kr. i skolingsgebyret.

 

 

Se de første øvelsestrin her:

Tandem flyvning 

Tandemflyvning er en god måde at komme i gang med at lære at flyve. Vi tilbyder tandemflyvning som en del af uddannelsen. Man flyver sammen med en uddannet tandempilot og får på den måde et godt indtryk af, hvad sporten drejer sig om.

 

 

Teori Undervisning 

Der undervises i fagene aerodynamik, meteorologi, flyvelære og menneskelig ydeevne og begrænsninger (MYB). Undervejs i skolingsforløbet skal man bestå 3 teori prøver. De første to prøver aflægges normalt på den årlige sommerlejr i uge 27. Er man forhindret i at deltage, er det muligt at aftale en anden eksamensdag med instruktøren.

For at bestå den sidste teoriprøve, skal man deltage i undervisningen sammen med en af de lokale svæveflyver klubber. Der gennemgås samme pensum i de fire fag som svæveflyverpiloter benytter. Undervisningen foregår i vintermånederne og tager ca. 3 måneder med undervisning 1-2 aftener om ugen. Ved beståelse af denne eksamen får drageflyverpiloten bevis for sin svæveflyverteori (S-teori). Dette bevis er et krav for at kunne avancere til selvstændig drageflyverpilot.

 

 

Forsikring 

Så længe man er elev og benytter klubbens udstyr, er man dækket af klubbens lovpligtige ansvars forsikring. Så snart man begynder at flyve i sin egen hangglider, skal man selv sørge for at være forsikret. Gyldig ansvarsforsikring skal fremvises til instruktøren. Man er ikke ulykkesforsikret gennem klubben, og din normale ulykkesforsikring dækker ikke flyvning i hangglider, da dette betegnes som ekstrem sport. Den billigste måde at blive forsikret på er gennem vores union (DHPU) som har tegnet en fælles forsikring gennem Nordisk Flyforsikring.