XC-Sjælland

 

XC-Sjælland Trafikvagten’s Ansvarsområde

 

Operations grundlag Tølløse flyveklub:

Læs det her

 

Afholdelse af din  trafikvagt:

 

Som medlem har du ansvaret for at vide, hvornår du har trafikvagt. Vagtplanen offentliggøres på klubbens hjemmeside før sæsonstart. Du har pligt til at bytte din vagt i god tid, hvis du skulle blive forhindret.

 

Pilot tilmelding skal ske til trafikvagten senest kl. 21 aftenen før – ved 3 tilmeldinger eller flere vha. Telegram er trafikvagten  obligatorisk. Elever som har betalt tæller også med som piloter.

 

Trafikvagten fritages for at møde til briefing, hvis der ikke er nok tilmeldte til flyvning og/eller vejrforholdene udelukker flyvning den pågældende dag eksempelvis ved kraftige vindforhold eller vedvarende nedbør!

 

Uanset resultat af tilmeldinger eller vejrforhold melder trafikvagten ud på Telegram både ved flyvning og hvis det er aflyst.

 


Morgenbriefing på Tølløse Flyvecenter:

 

Vagthavende trafikvagt skal møde på flyvedagen til briefing i Flyvecenter Tølløses briefing rum senest kl 9. På mødet tilrettelægges dagens svæveflyver-, paraglider- og hangglider aktiviteter i samarbejde med flyvecentrets øvrige vagthavende instruktører. I samråd med dagens instruktørgruppe aftales retningslinjer for dagens flyvninger.

Vejrudsigt: På morgenbriefing informeres om relevante vejrforhold for dagen.

 

Trafikvagten opfordres til at skrive alle detaljer ned fra morgenbriefingen, så de kan gengives korrekt og præcist til efterfølgende HG briefinger.

 

 

Klargøring af banen:

 

Det påhviler trafikvagten at opsætte banen for flyvning efter gældende forskrifter.

 

Anvend rød bil til optræk. Rød bil skal indeholde: HG Startbord, Gul vest, 2 x Håndholdt Radio, 1 x Fastmonteret Radio, Weaklinks, Trisse, Rød Optræksline, Drageflyvervogn, Signal trekant, Vindpose, Dækklodser og min. 2 x Orange Kegler for afmærkning, Pengekasse, Saks og Tape, Referat fra morgenbriefingen samt Skema til registrering af flyvende piloter.

 

NOTE: Ved anvendelse af El-spil som optræksform, opsættes denne efter særlige forskrifter og må kun opsættes af trafikvagten, hvis denne er uddannet på enheden!!

NOTE: Husk at kontrollere dæktryk på biler og drageflyvervogn samt kontrollere optræksmanometer.og brændstof inden opsætning!

 

 

Brændstof:

 

Brændstof findes i benzindunke i hangaren ved bilerne. Mangler der benzin på dunkene kan man i HG Startbordet afhente kontanter. Benzindunkene fyldes på den nærmeste tank i Tølløse. Husk at vedlægge kvitteringen i kassen. Ved egenbetaling afleveres gyldig kvittering til kassereren, som overfører korrekt beløb for udlægget via MobilePay.

 

Åbning og lukning af luftrum:

 

Det påhviler trafikvagten at kontakte RSK Tårn og åbne/lukke luftrum for dagen. Det sker på tlf: 3231 6250. Spørg efter vagthavende i tårnet og anmod derefter om sektorer. Forlængelse eller lukning af åbne luftrum sker kl 17 – med mindre andet er aftalt.

 

HG Briefing:

 

Der afholdes HG briefing for fremmødte piloter kl 11 med info om luftrum, vejr og særlige forhold. Der kan afholdes HG Briefing efter behov for de sent ankomne piloter.

Pladsvagten registrerer tilmeldte piloter og modtager betaling for ikke-medlemmer. Dagspris for ikke-medlemmer er 100 kr. Max. tre gæsteflyvninger pr. ikke-medlem.

 

Radioer:

 

Ved registrering af piloter, sikrer trafikvagten, at den enkelte pilot har lovlig 2-meter radio med på turen. Det påhviler ALLE piloter, at deres radio er velfungerende

 

Flyveaktivitet:

 

Trafikvagten koordinerer i samråd med øvrige vagthavende instruktører, at starter, indflyvninger og landinger sker flydende og uden risici for flyvesikkerheden. Trafikvagten formidler information fra RSK Tårn vedr. luftrum videre til ALLE flyvende HG piloter. Trafikvagten koordinerer den flydende bilførerordning under hele vagten.

I tilfælde af nedlukning af bevilget luftrum via radiokommunikation med RSK Tårn, er det trafikvagtens ansvar at formidle budskabet videre til alle flyvende HG piloter via 2-meter radioerne.

 

Ophentning:

 

Ved ophentning af udelandede piloter, koordinerer trafikvagten rollefordelingen for samlet ophentning. Trafikvagten bliver på flyvecentret indtil tilbagemelding om, at alle piloter er hentet op.

 

Afslutning af trafikvagt:

 

Den officielle trafikvagt stopper kl. 17. Ved afslutning af vagten nedtages banen, og alle dele returneres til rette plads. Husk at sætte bilerne til opladning og de håndholdte radioer til opladning lade stik. Dagens pilotliste arkiveres i klubmappen, der opbevares i HG startbordet. Al affald bortskaffes.